Autor

PETRA MALINOVÁ

 

 

(*1975) studovala ateliér malby prof. Jiřího Sopka na Akademii výtvarného umění v Praze (1993-1999).

V současnosti se zaměřuje na kresbu a strukturální malbu, experimentuje s přírodními materiály (jíl, popel, rostlinný materiál), které kombinuje s pigmenty. Důležitý je vztah ke krajině.

 

Pedagogická činnost

2006–2010 vyučovala malbu a kresbu na katedře Textilní tvorby Pedafogické fakulty Univerzity Hradec Králové

2020-2022 vyučovala na oboru Užitá malba na SUPŠ Sochařské a kamenické v Hořicích

od 2022 vyučuje Večerní kresbu, Kresbu, Večerní malbu na PDF UHK

Samostatné výstavy (výběr)

2023 SVĚTLEM ZEM, Galerie Havelka, Praha

2022 ROSTLINÁM, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk

2021 ŠALVĚJÍM, Galerie Sirkus, Kulturní dům Sušice

2020 Z ÚCTY K HLÍNĚ. GMU Hradec Králové

2019 ZEMITĚ, GASK, Kutná Hora

2017 MEZI POLI, Galerie Prokopka, Praha

2016 KRAJINOU, Galerie kulturního domu města Holic

2011 KRAJINA, Galerie U Klicperů, Hradec Králové

2005 RŮŽOVKA, Galerie Fons, Pardubice (s. Korečkovou)

2004 JARO 04, Galerie ABM, Hradec Králové

Kolektivní výstavy (výběr)

2023 SYMBIÓZA, Galerie Kritiků, Praha

2011 SOUČASNÁ ČESKÁ KRAJINA, GMU Hradec Králové

2005 LUCKY A12, Divadlo Karla Pippicha, Chrudim

2005 ROMANTICKÝ HORROR, Galerie U Prstenu, Praha

2005 STOPY ZÁPASU, GESTO EXPRESE, GMU Hradec Králové

2000 MAGIE BAREV, GMU Hradec Králové 

 

Zastoupení

Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové